Categories Archives

4 post(s) in Orkla

Midlertidig oppheving av lett fiske

Vannføringen er nå på over 25 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen og kravet om lett fisket oppheves dermed midlertidig i hele elven. Merk at dette gjelder kun fram til vi er under 20 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen igjen. Hvor fort det vil skje er avhengig av nedbøren framover.

Høye temperaturer

Både Gaula og Verdalselva er nå stengt pga av høye vanntemperaturer. I Orkla ligger vi under disse i temperatur og det er ikke aktuelt å stenge elva på nåværende tidspunkt. Vi følger derimot situasjonen nøye og vurderer fortløpende behovet. Værvarselet melder om kaldere netter framover, så hvis det slår til vil vanntemperaturene også synke. Uansett vil en eventuell stenging bli ...

Lett fiske

Vi minner om at det er lett fiske fra og med i dag den 11/7 Lett fiske er fiske med flue, hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten eller mark med eller uten flytende dupp. Sluk, spinner, wobbler og søkke er forbudt. Det er så mye spørsmål rundt søknaden og tillatelsen at vi har valgt å legge ut kopiene som vi ...

Midtsesongevaluering 2018

Styret i Orkla Fellesforvaltning har i kveld hatt midtsesongevalueringsmøte. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering av hvor sannsynlig det er at man kommer til å nå gytebestandsmålet i inneværende sesong. Hvis det er sannsynlig at antall gytefisk blir for lavt skal vi iverksettes gitte tiltak som er avtalt på forhånd. I disse vurderingene bruker vi all tilgjengelig informasjon som finnes ...