Monthly Archives

4 post(s) in juni 2019

Intensiverer oppsynet

Tidligere i denne uka ble det funnet en hunnlaks flytende i de nedre delene av elva.  Fisken på 101 cm var blitt kleppet, filetert og kastet ut i elva. Ta kontakt med oss hvis du har sett noe eller vet mer om denne laksen. Ta kontakt på mob +47 924 01 517 eller mail rune@orklaguide.com. Vi kommer til å intensivere ...

Svensk fisker tatt for kvotebrudd

I siste uke ble en svensk fisker tatt for kvotebrudd i den øvre halvdelen av Orkla. Grunneier hadde fått tips fra et observant vitne og konfronterte fiskeren med dette. Etterhvert innrømte fiskeren hva som hadde skjedd.  Grunneier informerte så oss om saken. Da dette er et brudd på kvotereglene ble fiskeren ilagt et gebyr på kr. 6000,-, samt bortvist for ...

Sykdomsutbruddet blant villlaks

Fortsatt er det ukjent hva som forårsaker sykdomsutbruddet blant villlaks. Spesielt Enningsdalselva er utsatt, hvor det nå er 60- 70 syke/ døde fisk. Universitetet i Bergen har funnet 3 bakterietyper i den døde fisken fra Enningsdalselva, men er usikker om noen av dem kan forårsake dødligheten. Syk fisk er meldt inn fra 8 norske elver, samt elv(er) i Sverige, Danmark, ...

Vi er godt i gang!

Per Inge tok sin første for året allerede 12 minutter over 12. En nydelig laks på 98 cm tatt på flue i Haukåshølen på valdet Valstad,  som han satte pent ut igjen. Ser ut som den ble den første laksen i elva i år. :-) Vi har nå passert 20 laks og her er noen flere bilder av begivenhetene. :-)