Monthly Archives

2 post(s) in juni 2021

Hunnlaks kontra hannlaks

Så langt i år er det en stor del flergangsgytere som har gått opp i Orkla. Hodefasongen på hunnlaksen endres noe ved gyting. Den får noe mer spissere hodefasong, mer likt en hannlaks. Hodefasongen går ikke helt tilbake etter gyting. Derfor kan det være vanskelig å skille mellom hunnlaks som har gytt tidligere og hannlaks. Trolig er dette hovedårsaken til ...

Ved fangst av oppdrettsfisk eller funn av syk eller død fisk

Får du en oppdrettsfisk, så skal den avlives. Du skal videre sende inn bilder av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 924 01 517. I tillegg skal vanlig skjellprøve tas og leveres inn for skjellanalyse. Enkelte fisk kan tas inn for nærmere analyse. Bekreftet oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten. Syk eller død fisk skal varsles til Veterinærinstituttet eller ...