Rapportering av radiomerket laks

I et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for naturforskning
(NINA), Orkla Fellesforvaltning, Elvene rundt Trondheimsfjorden
og NTNU Vitenskapsmuseet blir det i år merket inntil 90 laks med
radiosendere i Orkla. Hensikten med prosjektet er å evaluere om, og
eventuelt i hvilken grad, overvåkningsfiske høsten medfører dødelighet
og har negative atferdsmessige effekter for villaks før og under gyting.

For å ha en kontrollgruppe til å sammenligne med de som blir merket under
høstfisket vil 30 av de 90 laksene merkes i fiskesesongen og da hovedsakelig
fra slutten av juni til midten av juli.

Merket laks som fanges skal settes skånsomt tilbake i elva og det er
viktig at merket ikke fjernes, da dette vil skade fisken og muligheten for
å registrere senere gjenfangster vil gå tapt. Hver radiosender har et eget
nummer, og før fisken settes tilbake er det viktig at nummeret noteres.
Eventuelt kan det tas et bilde av senderen. Hvis fisken må avlives som følge
av skader, må merket levers inn. Ved rapportering av fisk med merke
oppgis fangststed, dato og klokkeslett, fangstredskap, lengde/
vekt, kjønn på fisken og nummeret på senderen.
Alle som rapporterer inn fangst av radiomerket fisk får en premie på kr 500
for hvert merke.

Linker til plakater i prosjektet:

fiskere i orkla rapportering av radiomerket laks

overvåking av radiomerket laks

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *