• 2022

    Fiskeregler for 2022

    I forbindelse med fjorårets prosess med å fastsette regler ble det vedtatt at man skal ta en grundig gjennomgang av dagens fiskeregler og se på hvilke muligheter man har for å tilpasse reglene best mulig til dagens situasjon. I 2020 foreslo Miljødirektoratet et kutt på 2 uker i fiskesesongen i Orkla de neste 5 år, på grunn av at gytebestandsmålet (GBM) ikke ble nådd i 2016 og 2019. Vi klarte å unngå et slikt inngrep i denne omgang, men problemstillingen kan dukke opp ved neste korsvei. Styret ønsker derfor en enda sterkere føre-var-tilnærming og et større handlingsrom i samband med midtsesongevalueringen. Styret opprettet med denne bakgrunnen en arbeidsgruppe med følgende…