Monthly Archives

3 post(s) in juli 2022

Meget god juni

Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt midtsesongevalueringsmøte den 6. juli. Svært gode fangster og en god oppgang av stor og mellomstor laks gjør at styret finner det mest sannsynlig at gytebestandsmålet for 2022 oppnås. Forventninger om en tilstrekkelig gytebestand ved sesongslutt gjør at styret ser ikke behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen. Tall fra laksetelleren er en del ...