• 2024

  Vi trenger flere oppsyn

  Oppsynspersonell For å styrke vår oppsynsvirksomhet søker vi nå oppsynspersonell som i laksesesongen skal delta i det oppsyns- og tilsynsarbeidet i vassdraget. Vi legger spesielt vekt på: – Gode kommunikasjonsevner – Evne til å jobbe selvstendig – Faglig kunnskap rundt villaks og laksefiske – Faglig kunnskap knyttet til lovgivningen for laksefisk. – Språklige kvalifikasjoner – Førerkort kl b Egen bil benyttes i arbeidet. Lønn etter avtale og kjøregodtgjørelse etter statens satser. Funksjonen er begrenset til sesong og rapporterer til daglig leder i forvaltningen. Kveld/helg og nattarbeid må påregnes. For spørsmål ta kontakt med Rune Krogdahl på tlf 924 01 517 eller på epost rune@orklaguide.com eller Helge Klungland tlf 918 97…

 • 2024

  Orkla-info nr 1 med innkalling til årets kretsmøter

  Orkla-Info nr 1 2024 med innkalling til rettighetshavere i Orkla til kretsmøter i Orkdal, Meldal og Rennebu 26. februar kl 1900 Orkdal Krets Vertshuset Fannarheimr 28. februar kl 1900 Meldal krets Landbrukssenteret Midt, Meldal 29. februar kl 1900 Rennebu krets Mjuklia gjestegård NB! På grunn av bevertning ønsker vi skriftlig påmelding (navn og mobil) senest 23.februar enten på mail: rune@orklaguide.com eller på sms: 92401517.

 • 2024

  Fiskeregler for 2024

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har vedtatt følgende regler: Fiskeregler Orkla 2024: Sesong: 1. juni – 31. august Fredning (ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks over 65 cm er fredet Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over 80 cm 2024 vil bli det 3. året med de samme reglene. Presentasjonen av datagrunnlaget for vedtaket finner du her: Presentasjon sesongen 2023

 • 2023

  Høstmøte for rettighetshavere i Orkla

  Orkla Fellesforvaltning holder høstmøte for rettighetshaverne i Orkla, onsdag 22. november kl 19:00 i Kommunestyresalen i (tidligere) Meldal Rådhus. Årets tema er kjøring av kraftverk, hva som ligger bak og avgjør kjøringen til KVO fra dag til dag. Foredragsholder er Frode Vassenden fra Kraftverkene i Orkla. Etterpå vil det bli en gjennomgang av årets sesong med fangsttall og overvåkingsdata. Før det hele avsluttes med innspill til fiskereglene for 2024. Vel møtt!

 • ukategorisert

  Midtsesongevaluering 2023 – ekstramøte

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt ekstramøte for midtsesongevaluering den 13. juli. Fisket har blitt noe bedre etter det ordinære møte. Allikevel må det sies at fangstene er middels og fiskeforholdene dårlige. Siden det forrige møte har det derimot begynt å gå mer mellomlaks og smålaks over dammen. Denne oppgangen gjenspeiles også i fangstene. Mye tyder derfor på at årets sesong er en sein middels sesong. Styret finner det sannsynlig at gytebestandsmålet oppnås i 2023 og at det ikke er behov for å endre fiskereglene for resten av fiskesesongen, jf. § 6 punkt a i «Forskrift om fiske etter anadrom laksefisk i vassdrag. Ved midtsesongevaluering av laksefisket gjøres en vurdering…

 • ukategorisert

  Midtsesongevaluering 2023

  Styret i Orkla Fellesforvaltning har hatt møte for midtsesongevaluering den 29. juni. Middels fangster, lavere fisketrykk og en foreløpig liten / sein oppgang av små- og mellomlaks sammen med dårlige fiskeforhold, lavere fangstrate, god oppgang av storlaks og sein utgang av smolt gjør at det er ikke er mulig per i dag å avgjøre om det er en normal eller sein sesong. I årets vurderingsskjema for midtsesongevaluering er man innenfor 90 % – 130 % forventet oppnåelse av gytebestandsmålet uavhengig om det er en normal eller sein sesong. Jf § 6 punkt a i «Forskrift om fiske etter anadrome laksefisk i vassdrag» er det ikke nødvendig at Orkla Fellesforvaltning endrer…

 • 2023

  Tatt for kvotebrudd og manglende rapportering

  En norsk fisker er tatt for kvotebrudd og er nå utestengt i 2 år fra å fiske i Orkla. Vedkommende fortsatte sitt fiske etter han hadde avlivet en laks. Han illegges også gebyr for kvotetbrudd og for manglende fangstrapportering. Les de komplette fiskeregler her

 • ukategorisert

  Varsling til brukere av Orkla om testkjøring i Grana kraftverk

  TrønderEnergi informerer om at rehabilitering av deler av Grana kraftverk som har pågått siden påske nå nærmer seg slutten. I forbindelse med ferdigstilling vil det i perioden 21. – 30. juni gjennomføres testkjøring av kraftverket. Dette vil påvirke vannføringa i Orkla nedstrøms utløpet fra Grana kraftverk, og enkelte tester vil gi kunne gi raske vannstandsendringer.

 • 2023

  Valdkart

  Vi får stadig spørsmål om hvor ulike vald ligger i Orkla og har derfor laget et oversiktskart hvor de fleste kart er påtegnet. Merk at dette er ikke helt nøyaktig og det er litt tilfeldig hvor markeringen er satt på valdet, men har forsøkt å sette det innenfor valdgrensene. Meld i fra hvis du finner noen er plassert feil eller om noen vald mangler. Kan bli en del korrigeringer da de fleste er tatt på husken.

 • 2023

  Informasjon om årets laksesesong

    Orkla-info med informasjon om laksefiske sesongen 2023 er nå sendt ut til rettighetshaverne i Orkla. Her finner du informasjon om: infoplakat desinfisering fiskeregler registrering av fangst innlevering skjellprøver fremmede arter langs vassdraget Heftet lastes ned her: http://media.orklaguide.com/2023/05/Orklainfo-nr-2-2023.pdf