Author Archives

34 post(s) from Rune Krogdahl

Sesongstarten 2020

Årets start ble veldig spesiell. Mange som har vært med på åpningen i mange år måtte i år sitte hjemme pga av innreiserestriksjonene. Fiskerne som kunne komme møtte ei flomstor elv som ikke var fiskbar mange steder. De valdene som var fiskebare opplevde man etterhvert gode fangster, feit og fin fisk i meget god kondisjon. Etterhvert har elva falt mer og mer, ...

Smittevernsplan 2020

Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for sesongen 2020. Planen er til bruk for medlemselvene Gaula, Orkla og Verdalselva. Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er blitt hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at denne planen er godkjent av våre smittevernsleger ...

Årets sesong

Det er nå under to måneder igjen til 1. juni og starten av årets laksesesong. En sesong som ser ut til å bli annerledes enn noen av de foregående laksesesongene. I store deler av verden er det innført unntakstilstand og det er strenge restriksjoner knyttet til reiselivet spesielt mellom land, men også mellom landsdeler. I den lokale forvaltningen jobber vi med ...

Fiskeregler for 2020 er vedtatt

Forrige uke var preget av mange møter, foredrag, innspill og diskusjoner. Uken ble avsluttet med at styret i Orkla Fellesforvaltning 29/11-2019 vedtok følgende: Fiskeregler Orkla 2020: Sesong: 1. juni – 31. august Fredninger(ikke åpnet for uttak) All ørret er fredet hele sesongen All hunnlaks fra og med 1. juli Kvoter : Døgnkvote 1 laks Sesongkvote 4 laks, hvorav maks 1 kan være over  80 cm ...

Sesongen 2019 snart historie

Nå er det litt over 1 døgn igjen av sesongen 2019. Vi har allerede startet litt på oppsummeringen. Denne uka hadde vi vårt årlig oppsummeringsmøte med ulike aktører i elva. Sjelden er vel så mye erfaring og kompetanse om Orkla-laksen samlet i ett rom! Vi har lagt ut vår presentasjon om sesongen sett fra forvaltningen her: Oppsummering 2019 Det er kun foreløpige ...

Farget vann

Denne uke har vannet i Orkla vært en del farget. Først startet den å grave i leire et område ved Blåsmo (Nedre Ekli). Dette skjer av og til på lave vannstander og forholdsvis varm elv. Noen graders endring eller vannføringsendringer kan endre på det. I området fra og med Blåsmo og ned er det mye leire som ligger blottlagt i ...

Innfører hunnlaksfredning fra og med 25. juli

Styret i Orkla Fellesforvaltning vedtok på møte 4. juli å avvente eventuelle tiltak og satte et nytt evalueringsmøte den 18.07 kl 17:00. På dette møtet har styret vedtatt å frede all hunnlaks fra og med onsdag 25. juli. Bakgrunnen for fredningen er svært lavt innsig av smålaks og mellomlaks. Det er også et lavt antall laks som går over Bjørsetdammen.   Linker:   Mer ...

Intensiverer oppsynet

Tidligere i denne uka ble det funnet en hunnlaks flytende i de nedre delene av elva.  Fisken på 101 cm var blitt kleppet, filetert og kastet ut i elva. Ta kontakt med oss hvis du har sett noe eller vet mer om denne laksen. Ta kontakt på mob +47 924 01 517 eller mail rune@orklaguide.com. Vi kommer til å intensivere ...