Author Archives

34 post(s) from Rune Krogdahl

Ryddeaksjon langs Sya og deler av Orkla

I dag hadde vi og Vannområdet Orkla en ryddeaksjon langs Sya og deler av Orkla sammen med 8. klasse fra Meldal barne- og ungdomsskole. Dessverre skal man ikke bruke langt tid før fangsten blir stor. Elevene fant mellom annet masse flasker, dekk, stoler, plast, plast og atter plast...  Jeg blir stadig imponert over hvilke holdninger ungdommene har til dagens utfordringer ...

Montering av laksetelleren

Ett sikkert tegn på at sesongen nærmer seg er at det monteres opp kamera på Bjørsetdammen. I alt 8 kamera skal ned ved luke 1 for å filme all fisk som går opp (og ned). Etterhvert vil det bli streamet fra disse kameraene, men pr nå er det kun eventuelle passeringer som vil bli lagt ut. Disse passeringene legges ut ...

Ny hjemmeside

Som dere sikkert har oppdaget har vi fått ny hjemmeside. Vi håper vi har fått med det meste av informasjon fra den gamle versjonen, men gi beskjed hvis noe mangler. Den nye versjonen gir oss flere muligheter og skal fungere like godt på web som på mobil.

Midlertidig oppheving av lett fiske

Vannføringen er nå på over 25 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen og kravet om lett fisket oppheves dermed midlertidig i hele elven. Merk at dette gjelder kun fram til vi er under 20 m3/s nedstrøms Bjørsetdammen igjen. Hvor fort det vil skje er avhengig av nedbøren framover.