Hva gjør man hvis man fanger oppdrett?

I forbindelse med rømmingen av 8400 Lerøylaks fra Hitra er det laget ny prosedyre ved fangst av oppdrett.
Denne finner du her:
Ved fangst av oppdrettslaks i Orkla
English Version
When catching farmed salmon in Orkla
Deutsche Version:
Beim Fang von Zuchtlachs in Orkla

Husk at det hvert år blir tatt flere store sjøørret og flergangsgytere av laks som feilaktig blir avlivet da de kan ha likhetstrekk med oppdrettslaks.
Sett derfor av litt tid til å repetere kjennetegnene for oppdrettslaks kontra flergansgyter og stor sjøørret:
Plakat fra fiskeridirektoratet

Hefte fra Norske lakseelver

På de bildene fra gjenfangst vi har sett kan man lettest kjenne igjen Lerøylaksen ut i fra pigmenteringen, men det er viktig at man gjør en helhetvurdering av fisken.
Oppdrettslaks gjenkjennes også ved at den har slitte finner, forkorta gjellelokk og svak hale. Husk at villaks som har gytt flere ganger kan ha slitte finner. Flergangsgytere av villaks er som regel slankere og har ofte færre prikker enn oppdrettslaks.

Oppdrettsfisk regnes ikke på kvoten når dette er bekreftet av Veterinærinstituttet basert på skjellprøver eller av Orkla Fellesforvaltningen basert på bilder. Send inn bilde(r) av de tegn som viser at den er oppdrett til +47 924 01 517 eller til oppsynet.
Sørg for å ta flere bilder av hele fisken og av alle tegn som gjør at det tyder på at fisken er oppdrett.
Fisket kan gjenopptas så fort fisken er bekreftet som oppdrett.
Fisken skal leveres Orkla Fellesforvaltning v/ oppsynet.

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *