Rømmingen fra Reitholmen på Hitra

Styret i Orkla Fellesforvaltning er klar over at det i den senere tid har oppstått en del bekymring og rykter rundt hva forvaltingen har gjort rundt rømmingen fra Lerøy. På bakgrunn av dette er vår behandling av rømmingen blitt gjennomgått på et ekstraordinært styremøte 4/6-24. Helge Klungland orienterte om saken før han ønsket å erklære seg inhabil og forlate møte, noe som ble avslått av resten av styret. Saken er av prinsipiell betydning og styret mener det er nødvendig at et enstemmig styre står bak.

Styret i Orkla Fellesforvaltning deler bekymringen rundt rømmingen fra Lerøy på Reitholmen.
Umiddelbart etter at vi fikk kjennskap til rømmingen tok Orkla Fellesforvaltning kontakt med Lerøy for å få til et informasjonsmøte med elvene i regionen.

Hensikten med møte var:
– å få tilgang på mest mulig informasjon som gjorde oss i stand til å sette inn nødvendige tiltak for å redusere eventuelle skadevirkninger av rømmingen.
– at alle involverte hadde lik tilgang på info slik at man unngikk synsing og krisemaksimering i media som vi har opplevd under tidligere rømminger.

Under SalMar-rømmingen i 2011 førte dette trolig til at mange flergangsgytere ble avlivet i den tro at de var oppdrett. En flergangsgyter er svært viktig for oss i Orkla, derfor ønsker vi å unngå at de avlives unødvendig.

Vi har opplevd betydelige større rømminger før, men ikke av så stor fisk og så nært sesongstart som denne rømmingen fra Reitholmen, Hitra. I tillegg var denne mæra båndlagt, da det var blitt funnet spor av BKD-bakterien på en fisk. Dermed er det en viss mulighet for at fisk med denne bakterien kunne gå opp i Orkla. Hvor stor denne smittefaren er har ingen foreløpig gitt noe eksakt svar på. Det er nylig publisert at smitten trolig gjelder et lite antall fisk.

I 2011 hadde SalMar en større rømming fra Hitra på 176.000 laks. For å overvåke oppgang av oppdrett i elvene i Trondheimsfjorden fikk vi på plass skjellprøve-prosjektet. Prosjektet eksisterer fortsatt i dag. Prosjektet inkluderte også kontroll av antatt oppdrettsfisk og en eventuell innlevering av fisken. Derfor har vi allerede et velprøvd mottaksapparat på plass når ulykken skjedde. Usikkerheten var og er i sykdommen. Derfor skal all fanget oppdrettsfisk leveres inn inntil man har et bedre bilde av situasjonen. Fokuset vårt har altså vært på kunnskapsinnhenting og å forberede tiltak utfra tilgjengelig kunnskap.

At det nå er oppdaget BKD-smitte ved flere anlegg i Midt-Norge uten at det er kommet noen form for pålegg fra myndighetene er derfor svært betenkelig. Her mener vi at man må se nærmere på regelverket ved påvist smitte! Og jobbe mot håndhevende myndigheter, politikkere og næringslivet.

Vi ser at enkelte stiller spørsmål ved habiliteten til styreleder Helge Klungland på grunn av at han er daglig leder i Sporbarhet AS, et selskap eid av Mowi, Lerøy, Salmar og Cermaq.
For å unngå usikkerhet i tiden framover vil styreleder melde seg inhabil i alle slike saker og nestleder fungerer som leder. Det skulle også vært gjort med teksten som ble oversendt til styrelederne i elvene. Da håper vi å unngå at tvil og misforståelser oppstår i fremtiden.

Sett i ettertid kunne vi kanskje ha gjort noen ting annerledes. Trolig skyldes også noe av uroen at vi har hatt en annen tilnærming og prioritering enn andre. Vår erfaring er at ved å skaffe best mulig kunnskap kan vi sette inn de tiltak som er mest effektive for Orklalaksen. Det gjør oss i stand til å gi den beste informasjon til rettighetshaverne og fiskere i Orkla. Det er det som er jobben vår.

med vennlig hilsen
Styret i Orkla Fellesforvaltning

Beate Nordsteien
Mari Stene
Trond-Brage Kosberg
Oddmund Grefstad
Erik Dragset
Helge Klungland

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *