Jevn god oppgang over Bjørsetdammen

Smålaksen har begynt å dominere, mens det er fortsatt en del mellomlaks og en og annen storlaksen som går over luka på Bjørsetdammen.

Alle passeringer filmes, fisken blir klassifisert (art og kjønn), samt lengde blir satt. Dette legges fortløpende ut her: https://statistikk.skynordic.no/DataTable.aspx?Lokasjon=18&Type=1

Her kan man også bruke passeringene til å lære å se forskjell på hunn og hann.

Tall fra laksetelleren er data som i sesong brukes til midtsesongsvurdering, etter sesong brukes tallene i vurderingen om gytebestandsmålet er oppnådd. I år har vi hatt en daglig jevn oppgang helt etter boka, da de ulike størrelsesgruppene pent og pyntlig har overtatt etter hverandre. Først en fin oppgang av storlaks, så tok mellomlaksen over og nå er er det smålaksen som står for mesteparten av oppgangen.

Per den 21 juli har 440 smålaks , 787 mellomlaks og 634 storlaks passert Bjørsetdammen.

God oppgang av stor og mellomstor laks over Bjørsetdammen gjorde at styret fant det sannsynlig at årets gytebestandsmål oppnås. Derfor er heller ikke i år behov for å endre fiskereglene for resten av sesongen.

Her er rapporten: Midtsesongevaluering 2021

og presentasjonen av bakgrunnsdata: Datagrunnlag 2021

Legg igjen et svar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *