• ukategorisert

    Smittevernsplan 2020

    Elvene Rundt Trondheimsfjorden har utarbeidet en egen smittevernplan for sesongen 2020. Planen er til bruk for medlemselvene Gaula, Orkla og Verdalselva. Planen har vært ute til gjennomsyn/høring hos smittevernlegene i de berørte kommunene. Alle innspill og kommentarer som har kommet inn i denne prosessen er blitt hensyntatt og innlemmet i planen. Det betyr at denne planen er godkjent av våre smittevernsleger (Orkland og Rennebu). Vi etterstreber at fiskere skal føle trygghet gjennom å vite at det tas de nødvendige forhåndsregler her i elva. Vi håper også at planen vil gjøre det enklere og tryggere for alle som er rettighetshavere i Orkla. http://media.orklaguide.com/2018/07/Smittevernplan.pdf Ta hensyn, følg retningslinjene og vi kan få…